Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Από Τετάρτη η ηλεκτρονική υποβολή φορολογίας εισοδήματος

    Αρχίζει η διαδικασία του TaxisNet για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων. Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου για τα φυσικά πρόσωπα και στις 31 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα...

Όσον αφορά τους μισθωτούς και φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ή εισόδημα από αλλοδαπή, όταν αυτό ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν φέτος τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά.
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεών τους οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους, είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ, είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει εκδώσει κλειδάριθμους σε περισσότερους από 325.000 φορολογούμενους, οι οποίοι σύντομα θα λάβουν συστημένη επιστολή, στην οποία θα αναγράφονται οι κωδικοί τους με τους οποίους θα μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, εντός των ημερών ολοκληρώνεται και η αποστολή των φετινών εντύπων της φορολογικής δήλωσης σε όλους όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από τις 12.000 ευρώ, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους.


koutipandoras.gr