Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Γλιτώστε χρήματα από το λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω ενός κατηργημένου νόμου.

    Ο νόμος 2773/99 αρθ. 29 έχει καταργηθεί και συνεπώς κακώς πληρώνουμε το ποσό αυτό! Επίσης κανείς δεν ξέρει πως το βγάζουν. Τη μια φορά είναι 5 ευρώ και στον επόμενο λογαριασμό εινα 105! Είναι τελείως παράνομο αυτό που κάνει η ΔΕΗ!