Σας έκανε εντύπωση το απόσπασμα της συνέντευξης του κυρίου  Ρίτσλ στο Der Spiegel; Και εμάς διότι η τόσο αιρετική, για Γερμανό, άποψη φιλοξενείται από το περιοδικό στο ίδιο τεύχος, όπου..